WARTA - zgłaszanie szkody

Krok 1

Zgłoś szkodę

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody:

 • prawo jazdy kierującego pojazdem
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • polisę OC
 • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy (szkoda OC)
 • polisa AC  (szkoda AC)

Jeżeli szkoda ma być rozliczona „ bezgotówkowo” proszę zaznaczyć na infolinii że szkoda będzie naprawiana w serwisie AUTO CENTRUM LIS .

Krok 2

 1. T. U. przyjmuje zgłoszenie  i nadaje nr szkody.
 2. Następnie zgłaszamy szkodę do serwisu i umawiamy się na termin naprawy.

Do likwidacji szkody będą potrzebne następujące dokumenty:

 • numer polisy ubezpieczenia ,
 • dowód tożsamości Poszkodowanego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu Poszkodowanego,
 • prawo jazdy kierującego pojazdem,
 • notatka policji lub oświadczenie sprawcy (jeśli posiadasz),
 • Informacja czy jesteśmy podatku Vat
 • Upoważnienie na naprawę bezgotówkową  (podpisane przez wszystkich właścicieli pojazdu)*

    1* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest bank / leasing - wymagana jest zgoda z banku / lesingu

    2* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest firma - wymagana jest zgoda podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 

Kontaktujemy się z ubezpieczycielem przez infolinie: 801 311 311  lub  +48 601 311 311 lub przez adres mailowy: http://www.warta.pl/kontakt-szczegoly

Strona internetowa: http://www.warta.pl