PZU - Zgłaszanie szkody

Szkodę zgłaszamy telefonicznie lub przez internet:

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody:

 • prawo jazdy kierującego pojazdem
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • polisę OC
 • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy (szkoda OC)
 • polisa AC  (szkoda AC)

WAŻNE: 

Jeżeli szkoda ma być rozliczona „ bezgotówkowo” proszę zaznaczyć na infolinii że szkoda będzie naprawiana w serwisie AUTO CENTRUM LIS .

Co dalej?

 1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjmuje zgłoszenie  i nadaje nr szkody.  Potwierdzenie zgłoszenia otrzymujemy w postaci sms-a.
 2. Następnie zgłaszamy szkodę do serwisu i umawiamy się na termin naprawy.

Co będzie potrzebne do likwidacji szkody?

 • numer polisy ubezpieczenia,
 • dowód tożsamości Poszkodowanego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu Poszkodowanego,
 • prawo jazdy kierującego pojazdem,
 • notatka policji lub oświadczenie sprawcy (jeśli posiadasz),
 • Informacja czy jesteśmy podatku Vat
 • Upoważnienie na naprawę bezgotówkową  (podpisane przez wszystkich właścicieli pojazdu)*

    1* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest bank / leasing - wymagana jest zgoda z banku / lesingu

    2* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest firma - wymagana jest zgoda podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 

Kontaktujemy się z ubezpieczycielem przez infolinie 801 102 102 lub przez adres mailowy kontakt@pzu.pl

Strona internetowa PZU: http://www.pzu.pl/