HDI - Jak zgłosić szkodę?


Krok 1

Zgłoś szkodę

A)    na infolinii: 801 801 181  lub 22 44 99 999

B) Przez internet: http://hdiubezpieczenia.pl/zglos-szkode

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody:

 • prawo jazdy kierującego pojazdem
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • polisę OC
 • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy (szkoda OC)
 • polisa AC  (szkoda AC)

WAŻNE

Jeżeli szkoda ma być rozliczona „ bezgotówkowo” proszę zaznaczyć na infolinii że szkoda będzie naprawiana w serwisie AUTO CENTRUM LIS .

Krok 2

 1. T. U. przyjmuje zgłoszenie  i nadaje nr szkody.
 2. Następnie zgłaszamy szkodę do serwisu i umawiamy się na termin naprawy.

Do likwidacji szkody będą potrzebne następujące dokumenty:

 • numer polisy ubezpieczenia ,
 • dowód tożsamości Poszkodowanego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu Poszkodowanego,
 • prawo jazdy kierującego pojazdem,
 • notatka policji lub oświadczenie sprawcy (jeśli posiadasz),
 • Informacja czy jesteśmy podatku Vat
 • Upoważnienie na naprawę bezgotówkową  (podpisane przez wszystkich właścicieli pojazdu)*

    1* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest bank / leasing - wymagana jest zgoda z banku / lesingu

    2* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest firma - wymagana jest zgoda podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Kontaktujemy się z ubezpieczycielem przez infolinie:   801 801 181 lub 22 44 99 999

lub przez adres mailowy: https://hdiubezpieczenia.pl/kontakt-telefoniczny

Strona internetowa: https://hdiubezpieczenia.pl/