Generali - Zgłaszanie szkody

Krok 1

Szkodę zgłaszamy telefonicznie:

 • infolinia - 801-343-343 lub (22) 543-05-43 -Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody:

 • prawo jazdy kierującego pojazdem
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • polisę OC
 • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy (szkoda OC)
 • polisa AC  (szkoda AC)

WAŻNE:

Jeżeli szkoda ma być rozliczona „ bezgotówkowo” proszę zaznaczyć na infolinii że szkoda będzie naprawiana w serwisie AUTO CENTRUM LIS .

Krok 2

Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjmuje zgłoszenie i nadaje nr szkody.  Generali przysyła na twój adres mailowy druk zgłoszenia szkody, trzeba go dokładnie wypełnić i przesłać go z powrotem do nich lub przynieść do serwisu gdzie zostanie wysłany do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W razie problemów doradca serwisowy pomoże wypełnić dokumenty.

Krok 3 

Następnie zgłaszamy szkodę do serwisu i umawiamy się na termin naprawy.

 

Dokumenty potrzebne do likwidacji szkody: 

 • Polisa OC/AC
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Prawo jazdy kierującego
 • Informacja czy jesteśmy podatku Vat
 • Upoważnienie na naprawę bezgotówkową  (podpisane przez wszystkich właścicieli pojazdu)*

1* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest bank / leasing - wymagana jest zgoda z banku / lesingu

2* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest firma - wymagana jest zgoda podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy  lub inne dokumenty w zależnośći od T.U.

 

Kontaktujemy się z ubezpieczycielem przez infolinie   801-343-343 lub (22) 543-05-43 oraz adres mailowy info_szkody@generali.pl

Strona internetowa Generali:

http://www.generali.pl/